Ghế hội trường| Bàn ghế hội trường| Nội thất hội trường

Tin tức

Dự án Hội trường 1132 ghế tại Trường Đại học HUTECH - TP HCM

Dự án Hội trường 1132 ghế tại Trường Đại học HUTECH - TP HCM. GSC Việt Nam đã thực hiện rất nh...
23/10/2017

GSC Việt Nam chuẩn bị tham dự triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2015 – Lần 2

GSC Việt Nam chuẩn bị tham dự triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2015 – Lần 2. Công ty GSC Việt Nam là m...
27/10/2015

Dự án thiết kế hội trường đại học Việt - Hung

Dự án thiết kế hội trường đại học Việt - Hung dự án lớn với những chiếc ghế hội trường nhập khẩu do GSC Việt Nam thiết kế v...
02/11/2015